CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Màn xếp chống cháy Ankovina
Màn xếp chống cháy Ankovina

Chính sách bảo mật của Anko đặt mục tiêu cao trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn cho khách hàng và người dùng. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Dưới đây là một tóm tắt về chính sách bảo mật của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết từ khách hàng và người dùng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc thu thập thông tin được tiến hành theo quy định và chỉ được sử dụng cho mục đích rõ ràng và hợp lý.
  2. Bảo mật dữ liệu: Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng và người dùng bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật vượt trội. Chúng tôi sử dụng các công nghệ hiện đại để mở rộng lớp bảo vệ và ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
  3. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía họ, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  4. Quản lý tài khoản: Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho tài khoản của khách hàng và người dùng. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng mật khẩu mạnh, không chia sẻ thông tin đăng nhập và tuân thủ các hướng dẫn bảo mật để tránh rủi ro.
  5. Quyền riêng tư trực tuyến: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư trực tuyến của khách hàng và người dùng. Chúng tôi sử dụng các công nghệ an ninh và tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng và đảm bảo an toàn khi giao dịch trực tuyến.
  6. Cập nhật chính sách: Chúng tôi đánh giá và cập nhật chính sách bảo mật định kỳ để đảm bảo phù hợp với quy định và thực tiễn mới nhất. Chúng tôi thông báo cho khách hàng và người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật của “Rèm màn chống cháy Anko” được thiết lập nhằm đảm bảo sự tin cậy và sự riêng tư của khách hàng và người dùng. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và nỗ lực liên tục để nâng cao bảo mật thông tin cho mọi người.